Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

07 tháng 9 2022 06:57

câu hỏi

Cho =(1;−2). Dường thẳng d:y=x−1 cắt đường trón (C):x^(2)+y^(2)=1 tại hai diềm M và N. Anh của đoạn thẳng MN qua phép tịnh tiến theo véc to có đọ dài bằng 1


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 17:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Thanh&nbsp;T&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương đường thẳng</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh T    

 Đây là một bài tập thuộc Chương đường thẳng

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1: Cho A=[3;+∞),B=[−2;5),C={x∈R:|x|&gt;1}. Tìm d) C_((R))(A∩B)

5

Được xác nhận