Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuyen M

11 tháng 1 2021 23:01

câu hỏi

cho 0.75 lít hỗn hợp khí gồm khí CO2 và hiđrocacbon (B) vào bình kín có sẵn 3.75 lít O2. Bật tia lửa điện đốt cháy hoàn toàn sau pứ các chất đều ở thể khí chiếm thể tích 5.1 lít. Cho lượng khí này qua bình 1: H2SO4 đậm đặc (loại H2O) và bình 2 chứa NaOH(loại CO2) . Khí ra khỏi bình 1 có thể tích 2.7 lít; khí ra khỏi bình 2 có thể tích 0.75 lít. Xác định CTPT(B) biết thể tích các khí cho ở cùng điều kiện.


21

1


P. Nguyen

12 tháng 1 2021 03:30

Chào em, cô có thể hỗ trợ em trong câu hỏi này như sau: Giả sử hidrocacbon B có dạng: CxHy Ta có sơ đồ phản ứng như sau: CxHy + O2 -- > CO2 + H2O + O2 (dư) CO2 V(O2 dư) = V(khí thoát ra khỏi bình 2) = 0,75 (l) V(CO2 + O2 dư) = V(khí thoát ra khỏi bình 1) = 2,7 (l) -- > V(CO2) = 2,7 – 0,75 = 1,95 (l) V(CO2 + H2O + O2 dư) = 5,1 -- > V(H2O) = 5,1 – 2,7 = 2,4 (l) V(O2 phản ứng) = V(O2 ban đầu – O2 dư) = 3,75 – 0,75 = 3 (l) Bảo toàn nguyên tố oxi: VO(O2) = VO(CO2) + VO(H2O) -- > 2V(O2) = 2V(CO2) + V(H2O) -- > V(CO2 sinh ra do đốt cháy B) = (2.3 – 2,4)/2 = 1,8 (l) -- > V(CO2 ban đầu) = V(CO2 tổng – CO2 sinh ra do đốt cháy) = 1,95 – 1,8 = 0,15 (l) -- > V(CxHy) = 0,75 – V(CO2 ban đầu) = 0,75 – 0,15 = 0,6 (l) x = V(CO2 sinh ra do đốt cháy)/V(CxHy) = 1,8/0,6 = 3 y = 2V(H2O)/v(CxHy) = 2.2,4/0,6 = 8 -- > Công thức phân tử của B là C3H8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho em hỏi phải làm cách nào để tính nguyên tử khối vậy ạ em vẫn chưa hiểu ạ?

18

Lihat jawaban (1)