Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

14 tháng 12 2022 16:17

câu hỏi

Cho 0.26666667 lít dung dịch NaOH 0.3 M tác dụng vừa đủ với V lít khí Cl2 (đktc).


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 11:30

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn V, Bài giải chi tiết: nNaOH = 0,08 mol PTPU: 2NaOH + Cl2 -> NaCl + NaClO +H2O => nCl2 = 2.nNaOH = 2. 0,08 = 0,16 mol => VCl2 = 22,4.nCl2 = 3,584 (l) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em với ạ

2

Được xác nhận