Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn K

09 tháng 4 2020 02:56

câu hỏi

Cho 0.24 gam Mg tác dụng hoàn toàn với V lít khí O2 (đktc), thu được m gam Magie oxit a/ Tìm khối lượng m gam Magie oxit b/ Tìm V khí O2 (đktc)


0

1


Trần T

09 tháng 4 2020 07:37

2Mg+O2=> 2MgO a) nMg=0.01 mol => nMgO=0.01 mol => mMgO=0.01×24=0.24 g b) nO2=0.005 mol => VO2(đktc)=0.005×22.4=0.112 l

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chất là gì

1

Lihat jawaban (1)