Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

16 tháng 12 2022 10:19

câu hỏi

cho 0,1 mol H3PO4 và 0,2 mol dung dịch NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra, muối nào được tạo thành? khối lượng là bao nhiêu?

cho 0,1 mol H3PO4 và 0,2 mol dung dịch NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra, muối nào được tạo thành? khối lượng là bao nhiêu?


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

16 tháng 12 2022 11:33

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Muối Bài giải chi tiết: Ta có: H3PO4 + NaOH -> NaH2PO4 + H2O 0,1 0,1 0,1 0,1 NaH2PO4+NaOH -> Na2HPO4 + H2O 0,1 0,1 0,1 mNa2HPO4 =14,2g Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 307 : Chất khí nào sau đây có thể làm khô bằng H 2 SO 4 đặc ? A. H 2 S B. SO 3 C. NH 3 D. Không phải các khí A, B và C.

0

Được xác nhận