Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh V

24 tháng 11 2019 06:03

câu hỏi

chia số thập phân cho một số tự nhiên làm sao ah


0

1


Lê T

26 tháng 11 2019 13:25

muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau: - Nhân như nhân các số tự nhiên - Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bao nhiêu chữ số kể từ phải sang trái

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hình lập phương là gì?

0

Lihat jawaban (1)