Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

01 tháng 10 2022 03:57

câu hỏi

Chia động từ trong ngoặc ở thì tương lai đơn. 1. I am hot. I (turn) on the air-conditioner.


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

01 tháng 10 2022 03:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trang L,&nbsp;</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 6, chia động từ</p><p>Bài giải chi tiết :</p><h1>I am hot. I will turn on the air-conditioner.</h1><p>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trang L, 

Đây là bài tập thuộc Anh 6, chia động từ

Bài giải chi tiết :

I am hot. I will turn on the air-conditioner.

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I wish he ( be ) _______ here now

11

Được xác nhận

The tourist guide said, dont walk alone in the street at night. The tourist guide warned.................................... walking alone in the street at night. A. on B. of C. for D. against

1

Lihat jawaban (1)