Square root
VBT
Calculator
magnet

Danh D

03 tháng 1 2023 11:59

câu hỏi

Chia động từ trong ngoặc: Jamie ... (make) breakfast this morning.

Chia động từ trong ngoặc:

Jamie ... (make) breakfast this morning. 


11

3

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

09 tháng 1 2023 05:15

Được xác nhận

Chào em Danh D, Đây là dạng bài chia động từ. Bài giải chi tiết: Vì trong câu có từ "this morrning" nghĩa là sáng nay, tức là một hành động đã diễn ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn. -> Jamie made breakfast this morning. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé. Cảm ơn em.

Ngô B

04 tháng 1 2023 05:54

<p>made</p>

made

Linh Đ

04 tháng 1 2023 14:43

<p>made ( vì this morning là đã qua buổi sáng hôm nay)</p>

made ( vì this morning là đã qua buổi sáng hôm nay)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải đề TIẾNG ANH lớp 4

11