Square root
VBT
Calculator
magnet

Nho B

19 tháng 10 2020 11:05

câu hỏi

chia động từ trong các câu sau đổi thành phủ định và nghi vấn. 1. She ( get) ..........up at 6 am (-).................................................. (+).…..............................................


13

2


Nguyễn T

22 tháng 10 2020 12:23

(-)she doesn't get up at 6 am (+)she gets up at 6 am

Hạnh H

10 tháng 11 2020 14:05

She doesn’t get up at 6 am She gets up at 6 am

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where( be) ________ nam now ? he(be) _______ in the kitchen

6

Được xác nhận

READING Xin hãy giúp em bài Reading này với ạ 🥺 ngày mai em thi rồi nhưng vẫn phân vân không biết làm. Em đã cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu 😭😭

2

Lihat jawaban (1)