Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

14 tháng 8 2022 12:40

câu hỏi

Chia động từ They (eat) bread in the morning ?


9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 10:33

Được xác nhận

Xin chào em Thanh S, Đây là một bài tập thuộc dạng bài chia động từ Bài giải chi tiết: They eat bread in the morning . simple tense - verb nguyên thể Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

Mkt I

15 tháng 8 2022 03:41

They eat bread in the morning

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

can you describe the usage of past tense?

25

Được xác nhận