Square root
VBT
Calculator
magnet

Tran P

13 tháng 10 2020 05:06

câu hỏi

chia động từ thì hiện tại đơn thì hiện tại tiếp diễn : I (be).... a student my sister (be not)...a students


12

2


Nguyễn T

13 tháng 10 2020 13:22

I am a student ,my sister is not a student.

Hạnh H

10 tháng 11 2020 14:09

I am a student 👩‍🎓, my sister isn’t a students

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What do you feel ?

0

Lihat jawaban (1)