Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà D

06 tháng 7 2023 13:58

câu hỏi

chia động từ hiện tại đơn , hiện tại tiếp diễn { gạch chân dấu hiệu } what

  1. chia động từ hiện tại đơn , hiện tại tiếp diễn { gạch chân dấu hiệu }
  2. what

8

2


Nguyễn L

10 tháng 7 2023 04:28

<p>&nbsp;</p><p>1. Dấu hiệu hiện tại đơn chủ ngữ số ít&nbsp;</p><p>[she,he,it,...] dộng từ thêm s/es</p><p>Dấu hiệu hiện tại đơn chủ ngữ số nhiều</p><p>[you,we,they...] dộng từ nguyên mẫu</p><p>2. What: cái gì</p>

 

1. Dấu hiệu hiện tại đơn chủ ngữ số ít 

[she,he,it,...] dộng từ thêm s/es

Dấu hiệu hiện tại đơn chủ ngữ số nhiều

[you,we,they...] dộng từ nguyên mẫu

2. What: cái gì

Robo R

16 tháng 7 2023 14:20

<p>1479</p>

1479

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

complete an email to your English friend, Stan,about What you do on Sundays (about 50 -60 words

5

Lihat jawaban (1)