Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

02 tháng 10 2022 16:00

câu hỏi

Chia động từ dưới đây ở Thì Hiện tại đơn hoặc Thì Hiện tại tiếp diễn 1. Listen! My sister (sing)


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:03

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 6, chia động từ</p><p>Bài giải chi tiết :</p><h1>Listen! My sister is singing.</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 6, chia động từ

Bài giải chi tiết :

Listen! My sister is singing.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

Hoài A

04 tháng 10 2022 14:16

cool

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hoàn thành câu sau my student/know/the way/solve/the/problem

10

Được xác nhận

Theo Anh chị lời khuyên hãy tránh xa những người xem tiền là trọng cần hiểu như thế nào mới đúng

6

Lihat jawaban (2)