Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

24 tháng 9 2022 15:45

câu hỏi

Chia dạng đúng của 1. Last night, we (watch) television when the power (fail).


15

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

24 tháng 9 2022 16:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về ngữ pháp</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1><strong>Last night, we (watch) television when the power (fail)</strong></h1><p><strong>=&gt;Last night, we were watching television when the power failed</strong></p><p><strong>Giải thích : Sự việc mất điện xảy ra đột ngột trong khi mọi người đang xem TV</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh về ngữ pháp

Bài giải chi tiết:

Last night, we (watch) television when the power (fail)

=>Last night, we were watching television when the power failed

Giải thích : Sự việc mất điện xảy ra đột ngột trong khi mọi người đang xem TV

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho Mình Hỏi Nha I Love You Chu Gờ Mo Là Gì Vậy Mọi Người Nhỉ?

12

Lihat jawaban (1)