Square root
VBT
Calculator
magnet

Thành N

15 tháng 12 2019 12:12

câu hỏi

chiếu một tia tới SI đến gương phẳng tạo với gương phẳng một góc 50° a)Vẽ tia phân giác và tính góc phản xạ ? b)giữ nguyên SI, muốn IR hướng thẳng xuống dưới thì phải đặt gương như thế nào?vẽ hình minh họa


0

1


Diện N

16 tháng 12 2019 13:14

Tia phân giác của góc nào bạn? Tính góc phản xạ: Ta có SI hợp với gương SIG=50º Pháp tuyến NI vuông góc với gương NIG=90º => SIN = NIG - SIG = 90º- 50º = 40º Theo định luật phản xạ ánh sáng i' = i =40º

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy nêu định luật phản xạ ánh sáng? Áp dụng: chiếu 1 tia sáng SI tạo với gương phẳng 1 góc 25 độ a. Vẽ tia phản xạ b. Tính góc tới và góc phản xạ c. Giữ nguyên tia tới SI, để thu đc tia phản xạ vuông góc vs tia tới phải đặt gương như thế nào?

0

Lihat jawaban (1)