Square root
VBT
Calculator
magnet

Lan H

17 tháng 10 2019 10:12

câu hỏi

chiều dài kim phút của một đồng hồ dài 10 cm. Tính tốc độ dài của một điểm ở đầu kim phút


0

1


NGUYEN T

27 tháng 11 2019 12:56

ta có: T = 60s; r = 10cm = 0,1m T= (2.pi.r) : v => v = (2.pi.r) : T = (2.pi.0,1) : 60 = 0,003pi m/s

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chuyển động cơ là gì

1

Lihat jawaban (1)