Square root
VBT
Calculator
magnet

Dũng N

12 tháng 10 2022 07:31

câu hỏi

chiều dài 70m, chiều ngang 2m7, độ dày 6 phân , tổng bao nhiêu mét khối?


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 09:29

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 6<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>Đổi 6 phân= 6cm=0,06m</p><p>Tổng mét khối: 70.2,7.0,06=11,34m<sup>3</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 6
Bài giải chi tiết: 

Đổi 6 phân= 6cm=0,06m

Tổng mét khối: 70.2,7.0,06=11,34m3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận