Square root
VBT
Calculator
magnet

Hothithanhtam H

16 tháng 12 2019 11:53

câu hỏi

chiết cành là gì


0

1


Nhok M

16 tháng 12 2019 14:36

Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới đem trồng cây mới

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cây hai lá mầm và cây một lá mầm hãy nêu ví dụ

3

Lihat jawaban (2)