Square root
VBT
Calculator
magnet

Nữ Đ

11 tháng 3 2020 10:59

câu hỏi

chi oi co the giang cho em bai nay duoc khong a


2

3


T. Tam

12 tháng 3 2020 02:53

Chào em! Em hãy đặt câu hỏi cụ thể hơn để được giải đáp nhé.

Trung D

15 tháng 3 2020 09:12

Khối lượng của đồng là 8900kg/m3 có ý nghĩa gì

T. Tam

17 tháng 3 2020 09:45

Chào Trung! Khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3 có nghĩa cứ 1m3 đồng thì nặng 8900kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 người đi bộ và xe máy xuất phát tại A đi cùng chiều vòng quay bờ hồ chu vi 5 km . Khi người đi bộ đu được 1 vòng thì gặp ng đi xe máy 5 lần . Lần cuối ở A . Giả sử sau mỗi lần đến A người đi xe máy nghit ở A 15 phút thì khi người đi bộ đi được 1 vòng gặp người xe máy 2 lần , lần cuối ở A khi người đi xe máy vừa đến A m tính vận tốc mỗi người

4

Lihat jawaban (1)

giúp mình vs cần gấp mọi người ơi

4

Được xác nhận