Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

11 tháng 10 2022 04:08

câu hỏi

Change the active into the passive. We don't raise cows on our farm. - Cows ………………………………………………..


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 04:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh, Bài viết lại câu</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Cows are not raised on our farm.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Tiếng Anh, Bài viết lại câu

Lời giải chi tiết như sau:

Cows are not raised on our farm.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)