Square root
VBT
Calculator
magnet

151 P

15 tháng 8 2022 10:53

câu hỏi

Change into passive voice : People cut down a lot of trees every year. => A lot of trees...


9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

08 tháng 9 2022 18:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em 151 P,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết câu bị động.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- A lot of trees are cut down every year.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em 151 P,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng viết câu bị động.

Bài giải chi tiết:

- A lot of trees are cut down every year.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

Mkt I

16 tháng 8 2022 03:21

A lot of trees are cut down every year

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Why?

29

Được xác nhận