Square root
VBT
Calculator
magnet

Phúc L

10 tháng 2 2020 04:38

câu hỏi

CH3 CH CH2 + HCL


0

1


Phuong P

13 tháng 2 2020 00:44

CH3-CH2-CH2CL (sp phụ) CH3-CHCL-CH3 (sp chính )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho E gồm C2H2 và C3H4 có d/H2= 18,6 Sục 1,12l E( đkc)vào cốc đựng dd AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là

3

Lihat jawaban (1)