Square root
VBT
Calculator
magnet

My A

05 tháng 4 2020 16:04

câu hỏi

Châu Âu là người da gì. Châu Á là người da gì. Châu Phi là người da gì. Châu Mỹ là người da gì?


2

1


Lê H

06 tháng 4 2020 04:14

âu da trắng, Á da vàng, phi da đen, Mỹ da trắng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trước khi thực dân Pháp xâm lược nước ta , xã hội Việt Nam có những tầng lớp nào

1

Lihat jawaban (1)