Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai N

04 tháng 12 2019 14:29

câu hỏi

chủ đề thi nói về hooby


0

1


Huỳnh T

08 tháng 12 2019 03:40

Hello everyone my name is Tran. Today I will talk about the topic My hobby. My hobby is listening to music. I started this hobby when I was 3 years old. I get songs, musics from the internet. I like listening to music because it help me relax. That's all

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

My siter wants to study with me (-) (+)

9

Lihat jawaban (1)