Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly M

18 tháng 12 2022 02:36

câu hỏi

Chờ tập hợp A =(-oo ;m^2) và B =(16; +oo). tập hợp các giá trị thực của m để A hợp B khác rỗng ??

Chờ tập hợp A =(-oo ;m^2) và B =(16; +oo). tập hợp các giá trị thực của m để A hợp B khác rỗng ??

 

alt

12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

19 tháng 12 2022 11:03

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần tập hợp Bài giải chi tiết: Ta có: để A U B khác rỗng => m^2 > 16 => m> 4 hoặc m<-4 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. tìm số lớn

30

Được xác nhận