Square root
VBT
Calculator
magnet

Mạnh N

24 tháng 7 2021 00:21

câu hỏi

chất nào tác dụng với oxi có sản phẩm là CuO


8

2


Linh L

28 tháng 7 2021 05:18

Đồng ạ

P. Nguyen

03 tháng 6 2022 10:16

Chào em, kim loại Cu. tác dụng với khí O2 ở nhiệt độ cao cho sản phẩm là CuO em nhé 2Cu. + O2 --> 2CuO

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đốt cháy hoàn toàn 3dm3 hỗn hợp khí CH4 và C2H2 cần dùng 7 dm3 khí O2. các khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu ?(biết sản phẩm của các phản ứng bằng nhau).

10

Được xác nhận