Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi T

23 tháng 2 2020 15:24

câu hỏi

chất làm mất màu dung dịch brom là chất nào A butan B but-1-en C cacbonddioxxit D metylpropan


0

1


P. Nguyen

24 tháng 2 2020 07:41

- Hợp chất làm mất màu dung dịch nước brom phải chứa liên kết đối C=C, liên kết ba C≡C hoặc nhóm -CHO - CO2 không làm mất màu dung dịch nước brom —> but-1-en làm mất màu dung dịch nước brom Vì trong cấu tạo có chứa liên kết đôi C=C

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

c2h3cl tạo ra pvc

9

Lihat jawaban (1)