Square root
VBT
Calculator
magnet

Bằng L

26 tháng 11 2019 14:36

câu hỏi

chỉ từ là gì


0

1


Phan N

09 tháng 12 2019 06:19

chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

theo em, qua hai nhân vật trong truyện bức tranh của em gái tôi tác giả muốn gửi đến người đọc thông điệp gì trong cuộc sống?

0

Lihat jawaban (3)