Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

13 tháng 1 2020 13:26

câu hỏi

chỉ từ là gì


0

1


Phí T

15 tháng 1 2020 12:44

Chỉ từ là từ để chỉ vào sự vật nhằm xác định vị trí của sự vật trong ko gian và thời gian.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vua Hùng tên là j z ạ mọi người ?

0

Lihat jawaban (1)