Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

13 tháng 1 2020 13:25

câu hỏi

chỉ từ là gì


0

1


Bùi T

19 tháng 1 2020 15:09

Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian và thời gian

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao các từ " rau muống, hoa huệ" là từ ghép

0

Lihat jawaban (2)