Square root
VBT
Calculator
magnet

Mo T

06 tháng 12 2019 08:32

câu hỏi

chỉ từ là gì?


0

1


Dương M

07 tháng 12 2019 04:39

Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vua Hùng tên là j z ạ mọi người ?

0

Lihat jawaban (1)