Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ K

09 tháng 3 2020 09:47

câu hỏi

chất gây hại cho sức khỏe


0

2


Yến L

18 tháng 3 2020 06:41

là những thứ gây kích thích ví dụ như: rượu,bia,ma túy, thuốc lá...

Viviennguyen V

07 tháng 4 2020 01:11

Có nhiều chất gây hại như nicotin, cocain

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Máu tạo từ gì

12

Lihat jawaban (4)