Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ Đ

20 tháng 10 2021 03:55

câu hỏi

chất độc Kali cyanua là gì thế


17

6


Hồ Đ

20 tháng 10 2021 03:59

acid sulfuric

Childness_cute_côđơn C

24 tháng 10 2021 01:31

Đúng

Hồ Đ

20 tháng 10 2021 03:57

còn thêm amoniac nữa

Cao N

21 tháng 10 2021 14:29

vitamin đạo đức

Childness_cute_côđơn C

22 tháng 10 2021 01:39

Ý chỉ một hợp chất trên sao kim.Cấu tạo từ co2 acid sulfuric và chút o2 kèm thêm kali cyanua

Childness_cute_côđơn C

24 tháng 10 2021 01:26

Amoniac không liên quan đến Kali cyanua

Hồ Đ

24 tháng 11 2021 00:33

hahaha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đúng sẽ được 1 👍🏻, tìm 1 hình khác! 😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈👿😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈

0

Lihat jawaban (1)