Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ T

01 tháng 1 2020 13:45

câu hỏi

chỉ ra được sự khác nhau giữa chất và lượng, sự biến đổi của lượng và chất??


0

1


Tran T

04 tháng 1 2020 03:07

câu này tuu nghĩ là : ban nên neu định nhĩa chất là gì và lượng là gì Sự biến đổi về chất của các sự vật và hiện tượng bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi về lượng .Sự biến đổi này diễn ra một cách dần dần

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đạo đức là gì

11

Lihat jawaban (1)