Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

07 tháng 11 2019 14:11

câu hỏi

chỉ ra bước phát triển quan trọng của phong trào năm 1930 đến 1931 so với phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước đó


2

1


Y. Như

21 tháng 11 2019 11:02

So với phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước đó, phong trào năm 1930 - 1931 đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng - đội tiên phong của giai cấp vô sản.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vì sao nói cách mạng tháng Tám diễn ra nhanh chóng ,ít đổ máu

6

Lihat jawaban (2)