Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh N

23 tháng 12 2019 05:03

câu hỏi

Chỉ rõ và nêu tác dụng của phép tu từ nói quá trong 2 câu thơ sau: Những kẻ vá trời khi lỡ bước, Gian nan chi kể việc con con.


0

1


Nguyễn T

23 tháng 12 2019 05:19

những kẻ có thể vá trời và coi đó là những việc tâm thường tác dụng là nhấn mạnh, gây ấn tượng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc kể chuyện bán chó với ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào?

6

Lihat jawaban (1)