Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiên M

23 tháng 9 2022 09:03

câu hỏi

chủ đề phát âm

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

23 tháng 9 2022 12:30

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thiên M,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. D. any&nbsp;</p><p>2. C. term</p><p>3. A. enter</p><p>4. A. girl</p><p>5. A. fur</p><p>6. A. prefer</p><p>7. B. learn</p><p>8. C. concert</p><p>9. D. enjoy</p><p>10. B. return</p><p>11. A. man</p><p>12. C. bell</p><p>13. B. near</p><p>14. D. pepper</p><p>15. A. bird</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thiên M,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại.

Bài giải chi tiết:

1. D. any 

2. C. term

3. A. enter

4. A. girl

5. A. fur

6. A. prefer

7. B. learn

8. C. concert

9. D. enjoy

10. B. return

11. A. man

12. C. bell

13. B. near

14. D. pepper

15. A. bird

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chuyển sang câu bị động We should clean our teeth twice a day.

12

Được xác nhận