Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang V

18 tháng 10 2020 14:51

câu hỏi

chóp SABCD đáy ABCD là hình bình hành tâm O M,N trung điểm SB,SD Tìm giao điểm I của BC và (AMN) Tìm giao điểm J của CD và (AMN) Chứng minh A,I,J là ba điểm thẳng hàng tìm thiết diện của hình chóp với (AMN)


7

1


Nguyễn N

20 tháng 12 2020 12:58

dễ mà

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

y=(x^2-1)(x^3+2)

11

Lihat jawaban (1)