Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoa H

13 tháng 12 2019 04:10

câu hỏi

chính sách đối ngoại của mĩ có ảnh hưởng như thế nào đến cá c nước Tây âu và Đông Nam á


1

1


Anh N

03 tháng 1 2020 23:26

Chính sách đối ngoại của Mĩ có ảnh hưởng rất lớn đến Tây Âu và các nước Đông Nam Á: - Đối với Tây Âu +Góp phần giúp các nước Tây Âu khôi phục kinh tế nhanh chóng ( k.h Macsan) +Tây Âu trở thành đồng minh của Mĩ chống lại phong trào cách mạng thế giới +Tây Âu trở thành đối trọng với Đông Âu +Hình thành xu thế liên kết của các nước Tây Âu (EC-1967) -Đối với ĐNA: +Mâu thuẫn gay gắt trong khu vực (Asean- nhóm nước Đông Dương) + Góp phần dẫn đến sự ra đời của Asean + Các nước ĐNA thực hiện chuyển từ kinh tế đối nội sang đối ngoại.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vì sao nói cách mạng tháng Tám diễn ra nhanh chóng ,ít đổ máu

6

Lihat jawaban (2)