Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyên Đ

11 tháng 11 2022 11:30

câu hỏi

chính minh A=2¹+2²+2³+2⁴+...+2¹⁰⁰ chia hết cho 6

chính minh A=2¹+2²+2³+2⁴+...+2¹⁰⁰ chia hết cho 6


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

13 tháng 11 2022 12:33

Được xác nhận

Xin chào em Nguyên Đ, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận