Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhớ N

08 tháng 3 2021 12:15

câu hỏi

chúng thêm s khi nào vậy mọi người


24

1


H. Phạm

10 tháng 3 2021 06:41

Chào con, đối với động từ. Khi chủ ngữ là HE, SHE, IT hoặc là bất cứ danh từ số ít nào đó, ta thêm "s" hoặc "es" ngay sau động từ. VD: She plays video games.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vhj😘🧐😏😏😗😛😛😏

17

Lihat jawaban (3)