Square root
VBT
Calculator
magnet

Fan H

19 tháng 10 2020 02:12

câu hỏi

chúng ta trải qua bao nhiêu giai đoạn của con người, là giai đoạn nào


15

4


An L

20 tháng 10 2020 04:15

hdhsjism

Nguyễn T

15 tháng 1 2021 07:41

6,đó là :sinh ra, lớn lên,lấy vợ (chồng),xây nhà, trả nợ, hết đời

Võ H

07 tháng 2 2021 15:16

dậy thì

Võ H

30 tháng 1 2022 03:29

4giai đoạn:thơ ấu-thiếu niên-trưởng thành-già lão.Nhưng có nhiều người vẫn mắc kẹt ở giai đoạn 2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

không ai học à

0

Lihat jawaban (1)