Square root
VBT
Calculator
magnet

Kelly T

13 tháng 7 2020 11:55

câu hỏi

chúng ta sửa lỗi là gì


15

2


Vy V

18 tháng 7 2020 06:30

là biết nhìn nhận lỗi mà mình phạm phải và mạnh dạn thay đổi không tái lặp lại lỗi đó nữa

Trần Q

10 tháng 7 2021 00:29

Chúng ta phải nhận lỗi để mình lễ phép với người lớn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

con đang chơi em đến bảo chị, chị ơi cho em chơi tí nhé.. chị nghe thấy vậy hết cát rồi lém cát lên người em.

30

Lihat jawaban (12)