Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

10 tháng 10 2022 03:27

câu hỏi

Chứng tỏ rằng K= x mũ 2 - 8x + 17 > 0 với mọi x


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 03:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương 1</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; x<sup>2</sup>–8x+17</p><p>=x<sup>2</sup>–8x+16+1</p><p>=(x–4)<sup>2</sup>+1</p><p>Ta thấy (x–4)<sup>2</sup>≥0 với mọi x nên (x–4)<sup>2</sup>+1≥1&gt;0 với mọi x</p><p>Vậy x2–8x+17&gt;0 với mọi x</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương 1

Lời giải chi tiết như sau:

    x2–8x+17

=x2–8x+16+1

=(x–4)2+1

Ta thấy (x–4)2≥0 với mọi x nên (x–4)2+1≥1>0 với mọi x

Vậy x2–8x+17>0 với mọi x

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 3: Viết cáo biểu tr a) x^(2)+6x+9

1

Được xác nhận