Square root
VBT
Calculator
magnet

Huê N

02 tháng 4 2020 09:50

câu hỏi

Chứng tỏ rằng 17^17+19^19 chia hết cho 2


0

6


Khoa N

04 tháng 4 2020 02:52

Ta có : 17^17 là 1 số lẻ 19^19 là 1 số lẻ Mà. :số lẻ +số lẻ= số chẵn => số đó chia hết cho 2

Huê N

03 tháng 4 2020 07:15

biết ko

Đinh G

05 tháng 4 2020 01:33

32

Minn M

02 tháng 4 2020 14:43

bạn học giỏi quá

Cam C

07 tháng 4 2020 02:50

17 và 19 là số lẻ mà số lẻ + số lẻ = số chẵn => số chẵn chia hết cho 2

Nguyễn T

09 tháng 4 2020 10:33

Ta có : 17^17 là 1 số lẻ và 19^19 là 1 số lẻ Mà số lẻ + số lẻ = số chẳn Suy ra: 17^17+19^19 là số chẳn nên nó sẽ chia hết cho 2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kiến guru là loài kiến gì vậy ạ ???

26

Lihat jawaban (6)