Square root
VBT
Calculator
magnet

Van N

17 tháng 9 2022 16:31

câu hỏi

Chứng tỏ các biếu thức sau không phụ thuộc vào biến c) C=(x+1)(x^(2)−x+1)−(x−1)(x^(2)+x+1)


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

18 tháng 9 2022 00:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Van N<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><h1><strong>C=(x+1)(x^(2)−x+1)−(x−1)(x^(2)+x+1)</strong></h1><p><strong>=x<sup>3</sup>+1-x<sup>3</sup>+1</strong></p><p><strong>=2</strong></p><h1><strong>=&gt;Biếu thức C không phụ thuộc vào biến</strong><br><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong><br><strong>Cảm ơn em.&nbsp;</strong></h1>

Xin chào em Van N
Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức, Bài 3: Các hằng đẳng thức đáng nhớ
Bài giải chi tiết: 

C=(x+1)(x^(2)−x+1)−(x−1)(x^(2)+x+1)

=x3+1-x3+1

=2

=>Biếu thức C không phụ thuộc vào biến
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí (nếu có thể) b) (1/3−1/5+1/10)/(6/3−6/5+3/5)+5/6

2

Được xác nhận