Square root
VBT
Calculator
magnet

38_Đào Á

05 tháng 8 2022 14:42

câu hỏi

chứng minh trong mọi tam giác ABC ta đều có cosA + cosB - cosC = 4cos(A/2)cos(B/2)sin(C/2) - 1


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher43

University of Pedagogy

Đã được trả lời 6 ngày trước

Được xác nhận

Chào 38_Đào Á. Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10 ,Chương 6 Bài 1, phần hình học. Lời giải chi tiết câu hỏi này trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

{ 2x - 4 }{x+ 3 }>0

2