Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

08 tháng 10 2022 14:27

câu hỏi

Chứng minh rằng: Với ∀n∈Z, ta có: c) n(n+5)−(n−3)(n+2)⋮6

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 14:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài dấu hiệu chia hết</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp;n(n+5)−(n−3)(n+2)</p><p>=n<sup>2</sup>+5n−(n<sup>2</sup>+2n−3n−6)</p><p>=n<sup>2</sup>+5n−n<sup>2</sup>−2n+3n+6</p><p>=6n+6</p><p>Ta thấy trong tổng trên, 6n⋮6 và 6⋮6 nên 6n+6⋮6</p><p>Vậy với ∀n∈Z, ta có: n(n+5)−(n−3)(n+2)⋮6</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài dấu hiệu chia hết

Lời giải chi tiết như sau:

   n(n+5)−(n−3)(n+2)

=n2+5n−(n2+2n−3n−6)

=n2+5n−n2−2n+3n+6

=6n+6

Ta thấy trong tổng trên, 6n⋮6 và 6⋮6 nên 6n+6⋮6

Vậy với ∀n∈Z, ta có: n(n+5)−(n−3)(n+2)⋮6

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH, chứng minh a) góc B= góc CAH b) góc C = góc BAH

1

Lihat jawaban (1)