Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

07 tháng 2 2020 13:57

câu hỏi

Chứng minh rằng: ab+bc+ca ≤ a^2+b^2+c^2


5

1


Ý. Trần

08 tháng 2 2020 14:57

Chào em, Đây là bài toán bất đẳng thức em có thể xem lại video phần này để xem lại lý thuyết nhé. Đối với bài này, em có thể áp dụng bđt Cauchy cho hai số thực dương a^2+b^2>=2 căn(a^2+b^2)=2ab Tương tự như vậy cho b^2+c^2; a^2+c^2 Cộng theo vế 3 đẳng thức trên sẽ được đpcm.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

367 + 284 = … Giải cho mình nha

22

Lihat jawaban (4)

Khai triển các hằng đằng thức (2x+1)(2x-1)

93

Được xác nhận