Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

15 tháng 10 2022 23:00

câu hỏi

Chứng minh rằng a) Mọi số chính phương có dạng 4k hoặc 4k+1.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 04:09

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trang L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài số nguyên tố</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:&nbsp;</p><p>Số chính phương có dạng bình phương của một số</p><p>Số chính phương được bình phương từ số chẵn có dạng:</p><p>(2n)<sup>2</sup>=4n<sup>2</sup>=4k (Với k=n<sup>2</sup>)</p><p>Số chính phương được bình phương từ số lẻ có dạng:</p><p>(2n+1)<sup>2</sup>=4n<sup>2</sup>+4n+1=4(n<sup>2</sup>+n)+1=4k+1 (Với k=n<sup>2</sup>+n)</p><p>Vậy Mọi số chính phương có dạng 4k hoặc 4k+1.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trang L

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài số nguyên tố

Câu trả lời chi tiết như sau: 

Số chính phương có dạng bình phương của một số

Số chính phương được bình phương từ số chẵn có dạng:

(2n)2=4n2=4k (Với k=n2)

Số chính phương được bình phương từ số lẻ có dạng:

(2n+1)2=4n2+4n+1=4(n2+n)+1=4k+1 (Với k=n2+n)

Vậy Mọi số chính phương có dạng 4k hoặc 4k+1.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

100-(-12+10)

5

Lihat jawaban (2)